A-AA+

Asistenţa socială

Mobilizare comunitara pentru prevenirea si combaterea abandonului scolar

A fost lansata pagina web "Mobilizare comunitara pentru prevenirea si combaterea abandonului scolar". Aceasta pagina web este dedicate prevenirii si combaterii abandonului scolar in cadrul campaniei pentru participare scolara "Hai la Scoala!" , campanie desfasurata atat la nivel national cat si la nivelul comunitatii locale, respectiv Scoala cu clasele I-VIII Dragalina.

Mobilizare Comunitara Pentru Prevenirea Abandonului Scolar

Acte necesare pentru:

 • Întocmirea dosarului pentru obţinerea indemnizaţiei lunare de către persoana cu deficienţă funcţională gravă

  - copie după certificatul de încadrare în grad de handicap;
  - opţiunea persoanei cu deficienţă funcţională gravă - de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomita;
  - copii după actele de identitate ale membrilor familiei;
  - copii după certificatele de naştere ale membrilor familiei;
  - copie după certificatul de căsătorie;
  - copie după certificatul de deces ( unde este cazul );
  - actele medicale din care să rezulte diagnosticul persoanei solicitante a indemnizaţiei lunare;
  - copie după decizia de pensie şi cuponul de pensie al persoanei cu deficienţă funcţională gravă;
  - ancheta socială efectuată de către membrii SPAS – din cadrul Primăriei;
  - cererea persoanei cu deficienţă funcţională gravă sau a reprezentantului legal a acesteia, pentru acordarea indemnizaţiei lunare - de la Primarie.

 • Obţinerea alocaţiei de stat pentru copii;

  - copie acte de identitate ale ambilor părinţii
  - certificatul de naştere al minorului în copie şi original
  - declaraţie tip – pentru minorii care au vârstă şcolară şi nu frecventează cursurile şcolare
  - Cerere tip - MODEL:
  Notă: pe cerea tip , la pagina 5 se va completa de către celălalt părinte astfel:
  Declar pe propria răspundere că nu beneficiez de alocaţie de stat pentru minorul ....................................................... şi sunt de acord ca de aceasta să beneficieze ....................................... (CELĂLALT PĂRINTE)

 • Obţinerea alocaţiei complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală - conform OUG nr.105/2003;

 • Obţinerea alocaţiei de nou-născut;
 • Întocmirea dosarului de angajare al asistentului personal al persoanei cu handicap grav;
 • Întocmirea dosarului pentru obţinerea indemnizaţiei pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 (3) ani;
 • Întocmirea dosarului de plasament familial;
 • Obţinerea trusoului pentru copilul nou-născut.